Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Cà:mera CaTCel2 - Maciarol
2018-11-26
11:05:18 11:10:18 11:15:17 11:20:17 11:25:17 11:30:17 11:35:17 11:40:17 11:45:17
11:50:17 11:55:17 12:00:17 12:05:17 12:10:16 12:15:16 12:20:16 12:25:16 12:30:16
12:35:17 12:40:17 12:45:17 12:50:16 12:55:16 13:00:17 13:05:17 13:10:17 13:15:17
13:20:17 13:25:17 13:30:17 13:35:17 13:40:17 13:45:17 13:50:17 13:55:17 14:00:17
14:05:17 14:10:17 14:15:17 14:20:17 14:25:17 14:30:17 14:35:17 14:40:17 14:45:17
14:50:17 14:55:17 15:00:17 15:05:17 15:10:17 15:15:17 15:20:17 15:25:17 15:30:17
15:35:17 15:40:17 15:45:17 15:50:17 15:55:17 16:00:17 16:05:17 16:10:17 16:15:17
16:20:17 16:25:17 16:30:17 16:35:17 16:40:16 16:45:16 16:50:17 16:55:17 17:00:17
17:05:17 17:10:17 17:15:17 17:20:17 17:25:17 17:30:17 17:35:17 17:40:16 17:45:16
17:50:16 17:55:17 18:00:17 18:05:17 18:10:17 18:15:16 18:20:17 18:25:17 18:30:17
18:35:17 18:40:16 18:45:16 18:50:17 18:55:17 19:00:17 19:05:17 19:10:17 19:15:17
19:20:17 19:25:17 19:30:17 19:35:17 19:40:17 19:45:17 19:50:17 19:55:17 20:00:17
20:05:17 20:10:17 20:15:17 20:20:17 20:25:17 20:30:17 20:35:17 20:40:17 20:45:17
20:50:17 20:55:17 21:00:17 21:05:17 21:10:17 21:15:17 21:20:17 21:25:17 21:30:17
21:35:17 21:40:17 21:45:17 21:50:17 21:55:17 22:00:17 22:05:17 22:10:17 22:15:17
22:20:17 22:25:17 22:30:16 22:35:16 22:40:16 22:45:16 22:50:17 22:55:17 23:00:16
23:05:16 23:10:16 23:15:17 23:20:17 23:25:16 23:30:16 23:35:16 23:40:16 23:45:16
23:50:16 23:55:16 00:00:16 00:05:16 00:10:16 00:15:17 00:20:16 00:25:16 00:30:16
00:35:16 00:40:16 00:45:16 00:50:16 00:55:16 01:00:17 01:05:17 01:10:17 01:15:17
01:20:17 01:25:17 01:30:17 01:35:16 01:40:16 01:45:16 01:50:16 01:55:16 02:00:16
02:05:17 02:10:16 02:15:17 02:20:16 02:25:16 02:30:17 02:35:17 02:40:17 02:45:17
02:50:17 02:55:17 03:00:17 03:05:17 03:10:17 03:15:17 03:20:17 03:25:17 03:30:17
03:35:17 03:40:17 03:45:17 03:50:17 03:55:17 04:00:16 04:05:16 04:10:16 04:15:17
04:20:17 04:25:17 04:30:17 04:35:16 04:40:17 04:45:16 04:50:16 04:55:17 05:00:17
05:05:17 05:10:17 05:15:17 05:20:17 05:25:17 05:30:17 05:35:17 05:40:17 05:45:16
05:50:17 05:55:16 06:00:16 06:05:16 06:10:16 06:15:17 06:20:17 06:25:17 06:30:17
06:35:17 06:40:17 06:45:16 06:50:16 06:55:17 07:00:17 07:05:17 07:10:17 07:15:17
07:20:17 07:25:17 07:30:17 07:35:17 07:40:17 07:45:17 07:55:17 08:00:16 08:10:17
08:15:17 08:20:17 08:25:17 08:30:17 08:35:17 08:40:17 08:45:17 08:50:17 08:55:17
09:00:17 09:05:17 09:10:17 09:15:16 09:20:16 09:25:16 09:30:17 09:35:17 09:40:17
09:45:17 09:50:17 09:55:17 10:00:17 10:05:31 10:10:20 10:15:17 10:20:17 10:25:17
10:30:17 10:35:17 10:40:16 10:45:16 10:50:16 10:55:16 11:00:17