Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Dades externes Gràfiques Càmera Arxiu Dades tècniques
Estació meteorològica
Data i hora: L'oficial.
Estació meteorològica: WMR100 d'Oregon Scientific.
Sensors externs renovats el 18-10-2013
Servidor meteorològic: NSLU2 de Linksys + Meteohub

Dades meteorològiques guardades al servidor meteorològic contínuament.
Dades meteorolòiques transferides, via ftp, cada 10 minuts.
Si no veus les dades meteorològiques baixa't l'Adobe Flash player
Càmera meteorològica
FORA DE SERVEI
En servei des del 10-04-2010 fins el 16-08-2012
Data i hora: L'oficial.
Càmara meteorològica: Càmara de cotxe, per aparcar, reconvertida.
Orientació de les imatges: Vertical S - N, horitzontal E - O.
Angle de visió: 130 graus.

Imatges capturades, amb capturadora de vídeo usb, al PC mitjançant el programa Yawcam
i transferides, via ftp, cada 5 minuts.