Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Dades externes Gràfiques Meteo 2 Arxiu Dades tècniques
Estació meteorològica
Estació meteorològica: WMR100 d'Oregon Scientific.
Sensors externs renovats el 18-10-2013.
En funcionament fins el 01-02-2019.

Nova estació meteorològica: WMR200 d'Oregon Scientific.
En funcionament des de 01-02-2019.

Servidor meteorològic: NSLU2 de Linksys + Meteohub

Data i hora: L'oficial.
Dades meteorològiques guardades al servidor meteorològic contínuament.
Dades meteorolòiques transferides, via ftp, cada 5 minuts.
Si no veus les dades meteorològiques baixa't l'Adobe Flash player
Estació meteorològica 2
Estació meteorològica: LW301 d'Oregon Scientific.

Servidor meteorològic: Va estar funcionant amb el sistema "Anywhere Weather"
d'Oregon Scientifc fins que va ser cancel·lat. Des de 22-03-2019 funciona amb
un ordinador Raspberry Pi i el programari, per estacions meteorològiques, WeeWX.

Data i hora: L'oficial.
Dades meteorològiques guardades al servidor meteorològic contínuament.
Dades meteorològiques transferides, via ftp, cada 5 minuts.
Càmera meteorològica
FORA DE SERVEI
En servei des del 10-04-2010 fins el 16-08-2012
Data i hora: L'oficial.
Càmara meteorològica: Càmara de cotxe, per aparcar, reconvertida.
Orientació de les imatges: Vertical S - N, horitzontal E - O.
Angle de visió: 130 graus.

Imatges capturades, amb capturadora de vídeo usb, al PC mitjançant el programa Yawcam
i transferides, via ftp, cada 5 minuts.