Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Dades Dades tècniques
Estació meteorològica
Nova estació meteorològica HP1000SE PRO i servidor meteorològic DP1500 de Froggit.
En funcionament des del 25-05-2021.

FORA DE SERVEI
Nova estació meteorològica: WMR200 d'Oregon Scientific.
En funcionament des de 01-02-2019. fins el 08-05-2021.

FORA DE SERVEI
Estació meteorològica: WMR100 d'Oregon Scientific.
Sensors externs renovats el 18-10-2013.
En funcionament fins el 01-02-2019.

FORA DE SERVEI
Servidor meteorològic: NSLU2 de Linksys + Meteohub

Data i hora: L'oficial.
Dades meteorolòiques transferides cada 5 minuts.
Estació meteorològica 2
FORA DE SERVEI
Estació meteorològica: LW301 d'Oregon Scientific.

FORA DE SERVEI
Servidor meteorològic: Va estar funcionant amb el sistema "Anywhere Weather"
d'Oregon Scientifc fins que va ser cancel·lat. Des de 22-03-2019 funciona amb
un ordinador Raspberry Pi i el programari, per estacions meteorològiques, WeeWX.
En funcionament fins el 03-11-2019.

Data i hora: L'oficial.
Dades meteorològiques guardades al servidor meteorològic contínuament.
Dades meteorològiques transferides, via ftp, cada 5 minuts.
Càmera meteorològica
FORA DE SERVEI
En servei des del 10-04-2010 fins el 16-08-2012
Data i hora: L'oficial.
Càmara meteorològica: Càmara de cotxe, per aparcar, reconvertida.
Orientació de les imatges: Vertical S - N, horitzontal E - O.
Angle de visió: 130 graus.

Imatges capturades, amb capturadora de vídeo usb, al PC mitjançant el programa Yawcam
i transferides, via ftp, cada 5 minuts.