Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Càmera CaTCel - Maciarol
Anys amb imatges registrades,
2008
2009
2010
2011
2012