Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última CatCel2 Arxiu CatCel2 Última CatCel3 Arxiu CatCel Dades tècniques
Càmera CaTCel2 - Maciarol
Anys amb imatges registrades, disponible només l'últim any,
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024