Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Cà:mera CaTCel2 - Maciarol
2019-01-18
11:03:02 11:10:39 17:00:15 17:05:17 17:10:20 17:15:23 17:20:36 17:25:31 17:30:29
17:35:30 17:40:32 17:45:33 17:50:33 17:55:41 18:00:58 18:06:05 18:10:57 18:16:05
18:21:04 18:26:25 20:55:16 21:00:17